Bomen en groen vervangen in De Ronde Venen

Overzicht van de te kappen bomen in Mijdrecht, Abcoude, Vinkeveen en Wilnis in 2023.

Het groen in de openbare ruimte heeft onderhoud nodig en na verloop van tijd vervangen we bomen en groen. Zo blijft de kwaliteit van het groen op peil. Dit jaar vervangt de gemeente op verschillende locaties bomen.

Wanneer vervangt de gemeente bomen?

Bomen vervangen we als er door een verminderde conditie en een hoge leeftijd de verwachting bestaat dat de boom geen toekomst meer heeft. Ook bomen die door hun standplaats niet meer te behouden zijn, vervangen we. Denk bijvoorbeeld aan extreme wortelopdruk of ingroei in het riool. 
Op een aantal locaties gaan we bij bomen die in de beplanting staan en worden vervangen, ook de beplanting vernieuwen. 

Waar vervangt de gemeente bomen en groen?

De kapvergunning voor het vervangen van de bomen is inmiddels verleend. De publicatie van de vergunning heeft in week 33 op de gemeentepagina van de De Groene Venen gestaan.

Bezwarenprocedure:

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. 

In de tabel hieronder staan de locaties, soort en aantallen te vervangen bomen:

Overzicht te vervangen bomen
Locatie Soort Aantal
Granaat, Mijdrecht Prunus (kers) 19
Prinses Margrietlaan, Mijdrecht Alnus cordata (els) 17
  Sorbus intermedia (lijsterbes) 8
Griffioen, Mijdrecht Pyrus (peer) 11
Midrethstraat, Mijdrecht Prunus (kers) 11
Windmolen, Mijdrecht Carpinus Betulus 14
Scholeksterlaan, Vinkeveen Fraxinus excelsior (es) 10
Molmlaan/Burg. Fernhoutlaan, Wilnis Betula pendula (berk) 3
  Fraxinus excelsior (es) 1
Ds. W.A. Willemsplantsoen, Wilnis Fraxinus excelsior (es) 5
Lange Coupure, Abcoude Salis alba (wilg) 90