Groene leefomgeving

De Ronde Venen is een gemeente die veel waarde hecht aan het groen en de dieren die daar leven.

 • Bomen

  In De Ronde Venen vinden we onze bomen belangrijk. Hier vindt u alle informatie over bomen zoals vervanging, kappen en onderhoud.

 • Groen in De Ronde Venen

  Behalve onderhoud aan het groen, kunt u ook rekening houden met ziektes, insecten en andere zaken binnen de groene leefomgeving.

 • Verkoop openbaar groen

  Heeft u interesse over het kopen en adopteren van openbaar groen? Hier vindt u alle informatie.

 • Dieren

  In de buitenruimte leven veel dieren en insecten. Hier vindt u alle regels en maatregelen die hier betrekking op hebben.

 • Openbare ruimte: veelgestelde vragen

  Antwoord op de meest gestelde vragen over de openbare ruimte.

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Meld het ons.

 • Subsidie voor kleine landschapselementen

  De gemeente geeft subsidie voor de aanleg van de landschapselementen op particuliere erven in het buitengebied van de gemeente.