Eikenprocessierups

De eikenprocessierups, een nachtvlinder die gezondheidsklanten kan veroorzaken bij mens en dier.

De Eikenprocessierups is eigenlijk de rups van een nachtvlinder. Zoals de naam al aangeeft, komt deze rups voornamelijk voor op eikenbomen, maar hij kan ook andere boomsoorten aantasten. Tussen april en september bevindt de vlinder zich in het rupsenstadium. In dit stadium vormt deze diersoort een potentieel gezondheidsrisico voor mens en dier, omdat de rupsen verdedigingsmechanismen hebben ontwikkeld in de vorm van brandharen. Deze haren kunnen huiduitslag, zwellingen, jeuk en in sommige gevallen zelfs braken, duizeligheid en koorts veroorzaken. Bovendien blijven deze brandharen enkele jaren actief.

Eikenprocessierups

Verantwoordelijkheid en bestrijding

Als uitgangspunt hanteert de gemeente het principe dat de eigenaar van de boom verantwoordelijk is voor het beheer, de bestrijding, en het voorkomen van gezondheidsklachten die verband houden met de Eikenprocessierups. Voor haar eigen bomen hanteert de gemeente het beleid dat de Eikenprocessierups bestreden wordt middels zuigen op die plaatsen waar er sprake is van veelvuldig gebruik (speelplaatsen, paden. e.d.) en waar bestrijding mogelijk is (het nest moet te bereiken zijn). Op andere locaties voorziet de gemeente in waarschuwingslinten met de vermelding dat er Eikenprocessierupsen zijn, zodat gebruikers van de openbare ruimte contact met de rupsen kunnen vermijden.

Melden van overlast

Het is van groot belang om de aanwezigheid van deze plaag te melden aan de eigenaar van de boom. De eigenaar kan dan beoordelen of bestrijding mogelijk is of andere maatregelen kan treffen. Voor gemeentelijke bomen kunt u deze kwestie melden bij onze servicelijn via telefoonnummer 0297-291616.

Gezondheidsadvies

Als u in contact komt met de brandharen van de Eikenprocessierups, adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts voor passend medisch advies.