Iepziekte

Door minuscule kevers, de iepenspintkevertjes, wordt een zeer besmettelijke schimmelinfectie overgebracht die de iepziekte veroorzaakt.

Actieve bestrijding

Iepziekte is een besmettelijke schimmelinfectie die alleen voorkomt in Iepen bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de boom op zeer korte termijn afsterft. Iepziekte wordt door de gemeente De Ronde Venen actief bestreden. Zieke bomen worden zo snel mogelijk gerooid, om besmetting van andere gezonde bomen te voorkomen.

Herkenning van Iepziekte

Deze ziekte is te herkennen aan het plotseling, binnen zeer korte tijd afsterven van bladeren en takken. Als een iep eenmaal is besmet, moet de boom zo snel mogelijk gekapt worden. Daarvoor is geen kapvergunning nodig. De zieke iep wordt vervangen voor een iepensoort die wel tegen de iepziekte kan of door een andere boomsoort.

Melden

Het is belangrijk de aanwezigheid van een zieke Iep te melden aan de eigenaar van de boom zodat er meteen maatregelen genomen kunnen worden. Voor gemeentelijke bomen kunt u dit melden bij onze servicelijn, telefoon 0297-291616 onder vermelding zieke boom.