Onderhoud groen

Om het groen in de gemeente in goede staat te houden voeren wij frequent onderhoud uit.

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het groen. Onderstaand ziet u het overzicht van de jaarplanning.

Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Onkruidbestrijding Onkruid bestrijden in de vakken Hele jaar door
Snoeien heester, rozen en vaste planten, winterwerk Bijknippen van de beplanting Februari tot en met april
Water geven aangeplante planten Droogte tegen gaan April tot en met juni
Maaien van gazons en vakken met gras Ten behoeve van de insecten en het verkeer April tot en met september
Knippen van heggen en (blok)hagen In model brengen van de heggen en hagen Mei en september
Graskanten "steken" bij paden en gazons Hierdoor blijft het gras binnen de perken September tot en met december
Nieuwe planten plaatsen Nieuwe planten zetten en aanvullen waar nodig Oktober tot en met januari
Bermen maaien Ten behoeve van de insecten en het verkeer April tot en met september
Bermen maaien buitengebied Ten behoeve van het verkeer September tot en met december