Openbaar groen

De Ronde Venen is een gemeente die veel waarde hecht aan het groen. Dagelijks zijn tientallen medewerkers actief om de duizenden bomen, struiken, perken en bermen te onderhouden en te beheren. De werkzaamheden aan het groen zijn voor een belangrijk deel seizoensgebonden.

Het voorjaar en de zomer staan grotendeels in het teken van:

  • (Handmatige) onkruidbestrijding (wieden, schoffelen)
  • Maaien van de gazons
  • Maaien van de bermen
  • Knippen van hagen

De meest voorkomende werkzaamheden in het najaar en de winter zijn:

  • Onderhoudssnoei bomen
  • Vervangen van weggevallen beplanting
  • Snoeien in de verschillende struikvakken (bosplantsoen)

Met name het laatste, het snoeien in bosplantsoen, roept regelmatig vragen op bij inwoners. Door het groen regelmatig te snoeien wordt de beplanting juist duurzaam in stand gehouden en beheerd. Omdat er soms sprake is van achterstallig onderhoud en er in het verleden op andere manieren werd aangeplant, is het soms noodzakelijk om de beplanting rigoureus te snoeien. Hierdoor krijgt het groen weer ruimte om opnieuw tot bloei te komen.