Sponsor of adopteer een bankje

De Ronde Venen kent veel bankjes waarop het prettig is even tot rust te komen. Inwoners en bedrijven kunnen een bankje adopteren of sponsoren.

Een zitbankje om uit te rusten en te genieten van het groen. Een bankje waarop je plaatsneemt om naar de spelende kinderen te kijken. Een plek waar je even zit om een mooi uitzicht te bekijken tijdens een wandeling of fietstocht. De Ronde Venen kent veel bankjes waarop het prettig is even tot rust te komen. Inwoners en bedrijven kunnen een bankje adopteren of sponsoren. Een mooie mogelijkheid om meer en mooiere bankjes te plaatsen.   

Inwoners en bedrijven kunnen een bestaand bankje adopteren of een nieuw bankje sponsoren. Er is keuze uit drie type banken: 
•    een seniorenbank zonder rollatorvoorziening
•    een seniorenbank met rollatorvoorziening
•    een kunststof bank. 
De plaats bepaalt voor een groot deel welke bank het meest geschikt is.

Voor het sponsoren of adopteren van een bankje wordt een overeenkomst afgesloten voor 5 jaar. De kosten voor het adopteren of sponsoren van een bank verschillen. Een naamplaatje op de bank geeft aan wie het bankje plaatst of onderhoudt. Inwoners en bedrijven laten op die manier zien dat zij de bankjes een warm hart toedragen.

Meer informatie of interesse om een bankje te adopteren? Stuur een mail naar r.schoots@derondevenen.nl