Loden waterleidingen

Is uw woning gebouwd voor 1960, dan is er kans dat er nog loden waterleidingen in de woning aanwezig zijn. Water drinken uit loden leidingen is een gezondheidsrisico, vooral voor baby’s (ook tijdens de zwangerschap) en kinderen onder de 7 jaar.

Is uw huis van voor 1960?

Check of er nog loden leidingen aanwezig zijn. Loden leidingen zijn te ontdekken door controle van de leidingen of eventueel door het verrichten van een watertest. Voor die watertest is door het RIVM een protocol opgesteld. Heeft u loden leidingen in huis? Laat ze vervangen, gebruik flessenwater voor het maken van babyvoeding en drink tijdens de zwangerschap geen water uit de kraan. Is uw huis na 1960 gebouwd? Dan zitten er geen loden leidingen in de woning. Tot de watermeter van uw huis hebben waterleidingbedrijven vrijwel alle loden leidingen vervangen.

Overheden werken samen aan aanpak lood

De overheid heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om te voorkomen dat mensen lood binnen krijgen. Lood is bijvoorbeeld uit verf en benzine gehaald. En in veel woningen zijn waterleidingen van lood vervangen. Een belangrijke stap is ook het aanpakken van de vervuiling die nog in de bodem zit. Hier werkt de gemeente samen met de omgevingsdienst en de provincie aan. 

Als het gaat om loden leidingen zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor het saneren hiervan. Huurders kunnen zich tot hun verhuurder wenden en indien nodig tot de Huurcommissie of rechter. Het Rijk heeft ook de verhuurderskoepels gevraagd hun leden aan te sporen hun bezit actief door te lichten. Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.