Klacht over discriminatie melden

In De Ronde Venen streven we naar een inclusieve samenleving. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website van Art. 1 Midden Nederland.

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente heeft dit geregeld via stichting Art. 1 Midden Nederland. De klachtbehandelaar registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. 

Informatie over LHBTIQA+

Op de volgende websites kunnen LHBTIQA+’ers hulp en informatie vinden bij deze organisaties:

Meld hier uw klacht over discriminatie

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

 • U neemt contact op met stichting Art. 1 Midden Nederland via de website.
 • U geeft onder andere door:
  • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
  • om wat voor discriminatie het ging
  • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
  • welke andere personen hierbij betrokken waren

Als u een melding doet, heeft het antidiscriminatiebureau uw persoonsgegevens nodig. Het antidiscriminatiebureau behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe het antidiscriminatiebureau met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar het antidiscriminatiebureau om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw melding.
 • Het antidiscriminatiebureau registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • Het antidiscriminatiebureau gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt het antidiscriminatiebureau u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.