Dementievriendelijk

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld inwoners met dementie. Daarom hebben we in 2017 de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente opgesteld. Een groot aantal partners heeft deze inmiddels ondertekend, variërend van thuiszorginstellingen en de Servicepunten tot een zorgboerderij, dagopvang, uitvaartonderneming en restaurant.

In onze gemeente wonen zo’n 800 mensen met dementie. Dat aantal loopt in 2040 op tot circa 1.500. Dementie is een verschrikkelijke ziekte, met slechte vooruitzichten. Wat veel mensen niet weten, is dat iemand die de diagnose krijgt gemiddeld nog 6 tot 8 jaar thuis woont voordat opname in een verpleeghuis nodig is. In die 6 tot 8 jaar kunnen mensen met een beetje hulp vaak nog een kwalitatief goed leven leiden. Als gemeente beschouwen wij het onze taak om dit mogelijk te maken. Onder meer door voorlichting over dementie en door mantelzorgondersteuning.

Voorlichting

Met voorlichting over dementie proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren over:

  • wat is dementie?
  • welke vormen zijn er?
  • hoe herken je dementie?
  • hoe je kunt omgaan met iemand met dementie?

Niet alleen een naaste, maar ook iemand die je tegenkomt op straat, in een winkel, of via je werk. Want als iemand op begrip en zo nodig hulp kan rekenen, kan hij of zij langer blijven meedoen in de samenleving.

Themapagina’s

1x per kwartaal verschijnt er een pagina over dementie. De eerste themapagina van 2020 vanwege het coronavirus later verschenen dan gepland, namelijk in mei 2020. 

Bijeenkomsten

Daarnaast worden er gerichte activiteiten georganiseerd, zoals de Alzheimercafés in Abcoude en Vinkeveen. Met grote dank aan de vrijwilligers die hier veel tijd in steken. Inwoners met dementie komen hier, hun mantelzorgers en vaak ook zorgverleners. Er is altijd een inhoudelijk programma over een bepaald thema. Maar mensen komen ook voor de sociale contacten en om ervaringen uit te wisselen.

Mantelzorgers

Om dementievriendelijk te worden is ook aandacht voor mantelzorgers belangrijk. Mantelzorgers verdienen ons grootste respect. Zij verrichten zoveel werk om het leven van degene die zij verzorgen draaglijker te maken. In dit verband iemand met dementie, maar mantelzorg strekt zich natuurlijk ook uit over andere aandoeningen en beperkingen.

Wij proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen met informatie, huishoudelijke hulp tegen een laag tarief en respijtzorg, maar ook voor een cursussen en een luisterend oor. Een keer per jaar tonen we onze dankbaarheid via de mantelzorgwaardering, een cadeautje als dank voor alles wat zij doen. Bij de welzijnsstichting Tympaan-De Baat werkt een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers zoveel mogelijk helpt bij alles wat zij nodig hebben. Informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl 

Trainingen voor inwoners

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in elk geval tot 30 juni 2020 geen trainingen.

U kunt wel een digitale training volgen, via www.samendementievriendelijk.nl.

Voor ambtenaren, bedrijven en instellingen

Iedereen die bij gemeente De Ronde Venen werkt volgt de training Samen Dementievriendelijk. De gemeente heeft daarvoor in september 2019 het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen.

Ook voor ondernemers en medewerkers van bedrijven en instellingen is de training beschikbaar. Margo Bosma van Stichting Tympaan-de Baat kan u hierover alles vertellen. Zij is bereikbaar via (0297) 230 280 of m.bosma@stdb.nl.

Er zijn ook digitale trainingen, zogeheten e-learning modules. Deze zijn te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.

Lespakket middelbare school

Gemeente en VeenLanden College hebben in samenwerking met De Professionele Mens het lespakket ‘Jongeren en Dementie’ ontwikkeld. Dit lespakket wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 tijdens de projectweek gegeven aan leerlingen in de onderbouw vmbo-havo-vwo. Het pakket staat gratis ter beschikking aan alle scholen en is te downloaden via www.deprofessionelemens.nl/trainingsmateriaal.