Dementievriendelijk

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Daarom hebben we in 2017 de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente opgesteld. Een groot aantal partners heeft deze inmiddels ondertekend. 

In onze gemeente wonen zo’n 800 mensen met dementie. Dat aantal loopt in 2040 op tot circa 1.500. Dementie is een verschrikkelijke ziekte, met slechte vooruitzichten. Wat veel mensen niet weten, is dat iemand die de diagnose krijgt gemiddeld nog 6 tot 8 jaar thuis woont voordat opname in een verpleeghuis nodig is. In die 6 tot 8 jaar kunnen mensen met een beetje hulp vaak nog een kwalitatief goed leven leiden. Als gemeente beschouwen wij het onze taak om dit mogelijk te maken. Onder meer door voorlichting over dementie en door mantelzorgondersteuning.

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen

Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een nieuwe serie korte films.

Vanaf 10 maart is elke maand een korte film te zien over een locatie voor dagbesteding. Bekijk elke nieuwe aflevering hieronder of via RTV Ronde Venen aansluitend aan het programma Nieuwsronde. 

De kijker ziet onder meer welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen.

Klik op de titel van de aflevering om naar de video te gaan. 

Het mantelzorg en dementie trefpunt

Bij het Mantelzorg en Dementie Trefpunt kunt u zonder afspraak inlopen. U kunt ervaringen uitwisselen met een andere mantelzorger onder het genot van een kopje koffie of thee.

U kunt er ook terecht met al uw vragen over mantelzorg, geheugenproblemen of dementie. Een medewerker en vrijwilliger van Tympaan–De Baat staan voor u klaar. Door de coronamaatregelen vinden al maanden geen voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Hoe begrijpelijk ook, voor mantelzorgers en inwoners met dementie is dat erg vervelend. Daarom is er het Mantelzorg en Dementie Trefpunt: laagdrempelig, kleinschalig en zonder risico. Loop gerust een keer binnen.

Dementie Trefpunt Mijdrecht

In Mijdrecht is het Dementie Trefpunt in gebouw De Rank (Prins Bernhardlaan 2). Ingang bij de grote boom. U bent elke eerste maandag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Dementie Trefpunt Abcoude

In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh (Dorpszicht 22). Ruimte Gein. U bent elke eerste dinsdag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Geheugenbibliotheek

Tijdens openingstijden kunt u ook de Geheugenbibliotheek bezoeken. Daar vindt u een schat aan informatie over de werking van het geheugen en dementie: van boeken en spelletjes tot dvd’s en muziek.

Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD)-koffers

Wilt u de informatie liever thuis doornemen? We hebben een selectie gemaakt uit de materialen van de geheugenbibliotheek en in de zogeheten EHBD-koffers gestopt. Deze koffers zijn gratis te leen bij de Rondeveense Servicepunten en bij Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge

Documentaireserie 'De fasen van Dementie'

‘De fasen van dementie’ schetst een indringend en ontroerend portret van het verloop van deze aandoening bij mevrouw Bogers die hiervoor twee jaar lang gevolgd is. Freek Gillissen van het Alzheimer Centrum Amsterdam geeft als afsluiting van elk van de vier afleveringen een toelichting bij de beelden. 

Klik op de titel van de aflevering om naar de video te gaan.

Themapagina’s

De themapagina’s over dementie vindt u aan de rechterzijde van deze webpagina.  

Mantelzorgers

Om dementievriendelijk te worden is ook aandacht voor mantelzorgers belangrijk. Mantelzorgers verdienen ons grootste respect. Zij verrichten zoveel werk om het leven van degene die zij verzorgen draaglijker te maken. In dit verband iemand met dementie, maar mantelzorg strekt zich natuurlijk ook uit over andere aandoeningen en beperkingen.

Wij proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen met informatie en respijtzorg, maar ook voor een cursussen en een luisterend oor. Een keer per jaar tonen we onze dankbaarheid via de mantelzorgwaardering, een cadeautje als dank voor alles wat zij doen. Bij de welzijnsstichting Tympaan-De Baat werkt een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers zoveel mogelijk helpt bij alles wat zij nodig hebben. Informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl 

Voorlichting en activiteiten in coronatijd

Vanwege de coronamaatregelen zijn veel activiteiten aangepast. 

U kunt wel een digitale training volgen, via www.samendementievriendelijk.nl.

Voor ambtenaren, bedrijven en instellingen

Iedereen die bij gemeente De Ronde Venen werkt volgt de training Samen Dementievriendelijk. De gemeente heeft daarvoor in september 2019 het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen.

Ook voor ondernemers en medewerkers van bedrijven en instellingen is de training beschikbaar. Margo Bosma van Stichting Tympaan-de Baat kan u hierover alles vertellen. Zij is bereikbaar via (0297) 230 280 of m.bosma@stdb.nl.

Er zijn ook digitale trainingen, zogeheten e-learning modules. Deze zijn te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.

Lespakket middelbare school

Gemeente en VeenLanden College hebben in samenwerking met De Professionele Mens het lespakket ‘Jongeren en Dementie’ ontwikkeld. Dit lespakket wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 tijdens de projectweek gegeven aan leerlingen in de onderbouw vmbo-havo-vwo. Het pakket staat gratis ter beschikking aan alle scholen en is te downloaden via www.deprofessionelemens.nl/trainingsmateriaal.