U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Dementievriendelijk

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld inwoners met dementie. Daarom hebben we in 2017 de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente opgesteld. Een groot aantal partners heeft deze inmiddels ondertekend, variërend van thuiszorginstellingen en de Servicepunten tot een zorgboerderij, dagopvang, uitvaartonderneming en restaurant.

In onze gemeente wonen zo’n 800 mensen met dementie. Dat aantal loopt in 2040 op tot circa 1.500. Dementie is een verschrikkelijke ziekte, met slechte vooruitzichten. Wat veel mensen niet weten, is dat iemand die de diagnose krijgt gemiddeld nog 6 tot 8 jaar thuis woont voordat opname in een verpleeghuis nodig is. In die 6 tot 8 jaar kunnen mensen met een beetje hulp vaak nog een kwalitatief goed leven leiden. Als gemeente beschouwen wij het onze taak om dit mogelijk te maken. Onder meer door voorlichting over dementie en door mantelzorgondersteuning.

Documentaire

Voor informatie en voorlichting hebben wij vanwege het coronavirus, naar een alternatief gezocht. Dat is een documentaire geworden over de verschillende fasen van dementie. Van ‘er is iets niet pluis’ tot de laatste fase op een gesloten afdeling. ‘De fasen van dementie’ schetst een indringend en ontroerend portret van het verloop van deze aandoening bij mevrouw Bogers die hiervoor twee jaar lang gevolgd is. Freek Gillissen van het Alzheimer Centrum Amsterdam geeft als afsluiting van elk van de vier afleveringen een toelichting bij de beelden.

De documentaire is gebaseerd op een uitgebreidere documentaire RTV Rijnmond en tot stand gekomen dankzij de Alzheimer Cafés De Ronde Venen, en Alzheimer Nederland. Via ons YouTube-kanaal kunt u de documentaire, bestaande uit 4 afleveringen, bekijken. 

Documentaireserie 'De fasen van Dementie'

Bekijk hier de promo van de documentaireserie: https://www.youtube.com/watch?v=3So50lJxV6s 

Aflevering 1

Bekijk hier de eerste aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=-puaSMHnVLQ&t=4s 

Aflevering 2

Bekijk hier de tweede aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=OL40dFVzp4U&t=86s 

Aflevering 3

Bekijk hier de derde aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=LaH6-mBd_X0&t=15s 

Aflevering 4

Bekijk hier de vierde aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=ZI7kwgndOps&t=8s 

Voorlichting

Met voorlichting over dementie proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren over:

  • wat is dementie?
  • welke vormen zijn er?
  • hoe herken je dementie?
  • hoe je kunt omgaan met iemand met dementie?

Niet alleen een naaste, maar ook iemand die je tegenkomt op straat, in een winkel, of via je werk. Want als iemand op begrip en zo nodig hulp kan rekenen, kan hij of zij langer blijven meedoen in de samenleving.

Themapagina’s

3 à 4 keer per jaar verschijnt er een pagina over dementie in de krant.  

Bijeenkomsten

Daarnaast worden er gerichte activiteiten georganiseerd, zoals de Alzheimercafés in Abcoude en Vinkeveen. Met grote dank aan de vrijwilligers die hier veel tijd in steken. Inwoners met dementie komen hier, hun mantelzorgers en vaak ook zorgverleners. Er is altijd een inhoudelijk programma over een bepaald thema. Maar mensen komen ook voor de sociale contacten en om ervaringen uit te wisselen.

Mantelzorgers

Om dementievriendelijk te worden is ook aandacht voor mantelzorgers belangrijk. Mantelzorgers verdienen ons grootste respect. Zij verrichten zoveel werk om het leven van degene die zij verzorgen draaglijker te maken. In dit verband iemand met dementie, maar mantelzorg strekt zich natuurlijk ook uit over andere aandoeningen en beperkingen.

Wij proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen met informatie en respijtzorg, maar ook voor een cursussen en een luisterend oor. Een keer per jaar tonen we onze dankbaarheid via de mantelzorgwaardering, een cadeautje als dank voor alles wat zij doen. Bij de welzijnsstichting Tympaan-De Baat werkt een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers zoveel mogelijk helpt bij alles wat zij nodig hebben. Informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl 

Trainingen voor inwoners

Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen nieuwe trainingen ingepland.

U kunt wel een digitale training volgen, via www.samendementievriendelijk.nl.

Voor ambtenaren, bedrijven en instellingen

Iedereen die bij gemeente De Ronde Venen werkt volgt de training Samen Dementievriendelijk. De gemeente heeft daarvoor in september 2019 het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen.

Ook voor ondernemers en medewerkers van bedrijven en instellingen is de training beschikbaar. Margo Bosma van Stichting Tympaan-de Baat kan u hierover alles vertellen. Zij is bereikbaar via (0297) 230 280 of m.bosma@stdb.nl.

Er zijn ook digitale trainingen, zogeheten e-learning modules. Deze zijn te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.

Lespakket middelbare school

Gemeente en VeenLanden College hebben in samenwerking met De Professionele Mens het lespakket ‘Jongeren en Dementie’ ontwikkeld. Dit lespakket wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 tijdens de projectweek gegeven aan leerlingen in de onderbouw vmbo-havo-vwo. Het pakket staat gratis ter beschikking aan alle scholen en is te downloaden via www.deprofessionelemens.nl/trainingsmateriaal.