Energiehub kansrijk voor beperken problemen netcongestie bedrijventerrein Mijdrecht

Door de toenemende vraag naar elektriciteit en de groei van duurzame opwek staat landelijk het elektriciteitsnet onder druk. Dit wordt ook wel netcongestie genoemd. Wanneer het stroomnetwerk niet in staat is de piekbelasting te verwerken kan dit leiden tot stroomuitval. Om dit te voorkomen zijn er beperkingen voor nieuwe en het verzwaren van bestaande aansluitingen. De Duurzaamheidpartners en gemeente De Ronde Venen gaven het bedrijf Joulz, partner in energie, de opdracht om de omvang en mogelijke oplossingen voor netcongestie te onderzoeken, zodat ondernemers op bedrijventerrein Mijdrecht ruimte houden om te blijven ondernemen.

Joulz presenteerde donderdagavond 25 april de resultaten van hun onderzoek aan ongeveer 50 ondernemers op het bedrijventerrein. Een gezamenlijke energiehub lijkt een mogelijke oplossing te zijn. Deze energiehub stelt ondernemers in staat om slim gebruik te maken van de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en gezamenlijk te investeren in opslag en opwekcapaciteit. Door samen te werken zijn er mogelijkheden voor ondernemers om groeiambities en verduurzaming door te zetten zonder de problemen op het stroomnetwerk te vergroten. 

Wethouder Anja Vijselaar verwelkomde de ondernemers op deze informatieavond. Zij gaf aan dat het ondersteunen van lokale ondernemers een belangrijk speerpunt van de gemeente is. “Daarom onderteken ik de intentieverklaring en met mij nog 5 ondernemers.” In totaal hebben nu 9 bedrijven getekend. 

Het ontwikkelen van een energiehub op bedrijventerrein Mijdrecht is vooral interessant voor ondernemers die een groei in hun elektriciteitsverbruik voorzien en voor partijen met meer duurzaam opgewekte energie dan ze zelf gebruiken of batterij opslag.
Het onderzoek is een eerste verkenning. Voor de vervolgstappen wordt een kopgroep van organisaties opgericht met concrete interesse door het ondertekenen van een intentieverklaring. 

Meer informatie?

Meer informatie is op de gemeentelijke website te vinden over de Energiehub.

pbweek17_24046_onderzoeksresultaten netcongestie