Alcohol tijdelijk schenken

Wilt u voor uw bedrijf of instelling voor speciale evenementen tijdelijk alcoholische dranken te verstrekken? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

logo DigiDNu ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aanvragen via DigiD

AnoniemNu ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aanvragen via eHerkenning

De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

 • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
  • minimaal 21 jaar oud is
  • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)

Het aanvragen van een ontheffing kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning.

Heeft u geen evenementenvergunning nodig? Vraag dan de ontheffing aan bij de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

 • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
 • de benoeming van de mensen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
 • de naam, datum, plaats en het woonadres van deze mensen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.