Groot evenement, vergunning aanvragen

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren (zoals een braderie, concert, optocht of wedstrijd), heeft u een vergunning nodig.

Een klein evenement (bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue) hoeft u alleen te melden bij de gemeente

U heeft een vergunning nodig als:

 • uw evenement is open voor publiek
 • het evenement:
  • buiten of in een tent is, of
  • binnen is, op een locatie die niet voor evenementen bestemd is
 • er luide muziek op het evenement is
 • er verkeersmaatregelen nodig zijn

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een evenementenvergunning.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier. Deze is hieronder te downloaden.

Wilt u een reclamebord plaatsen?

ESH Media in Woerden is de organisatie die de sandwichborden in de gemeente De Ronde Venen exploiteert. U mag dus niet zelf sandwichborden plaatsen. Er hangen nu vaste frames door de gehele gemeente en dat is de enige plek waar A0 posters in mogen. Het doel hiervan is onder andere om wildgroei en verkeersonveilige situaties te voorkomen en een geordend straatbeeld te houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ESH Media. Zelf mag u alleen posters plakken op de plakzuilen die er in de verschillende dorpen in de gemeente staan. De gemeente verwijdert losse sandwichborden. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Verbiedt de overheid uw evenement door coronamaatregelen alsnog? U kunt een subsidie aanvragen bij het RvO. Deze regeling geldt voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.