Klein evenement melden

Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U meldt een klein evenement bij de gemeente.

Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

 • u veroorzaakt geen geluidsoverlast
 • er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
 • hulpdiensten hebben vrije doorgang

logo DigiDNu een klein evenement melden met uw DigiD

Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

 • er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
 • hulpdiensten hebben vrije doorgang
 • u verwacht niet meer dan 100 bezoekers
 • u maakt geen gebruik maakt van een tent of object groter dan 10 m2
 • u schenkt geen alcoholische drank tegen betaling
 • het evenement vindt plaats tussen 7.00 en 00.00 uur
 • er is geen muziek voor 10.00 uur en na 23.00 uur (op zondag voor 13.00 uur en na 20.00 uur)
 • er wordt geen ander geluid geproduceerd anders dan akoestische muziek, achtergrondmuziek of omroepinstallatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan organiseert u een groot evenement. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Een evenement melden is gratis.

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

U stuurt het formulier evenement melden ingevuld en ondertekend minstens 3 weken van tevoren bij de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.