Starten en vestigen

Ondernemers die zich binnen De Ronde Venen willen vestigen, proberen wij als gemeente zo goed mogelijk te informeren en assisteren.

Bedrijf aan huis

Wilt u weten of een beroep of bedrijf aan huis mogelijk is? Controleer dan eerst of dit mag volgens het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl 
In de meeste gevallen kunt u een beroep of bedrijf starten aan huis zonder de aanvraag van een omgevingsvergunning. Maar soms moet u vragen of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Dat doet u met de aanvraag van een omgevingsvergunning

Voor een beroep of bedrijf aan huis moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • u woont in de woning en verricht zelf de werkzaamheden.
  • uw bedrijf heeft een klein oppervlak (maximaal 30 procent van de woning en maximaal 50m2, tenzij het bestemmingsplan anders bepaalt). 
  • uw bedrijf veroorzaakt geen hinder voor de omgeving en heeft geen verkeersaantrekkende werking.
  • de parkeerplaats(en) moet soms op eigen terrein ingericht zijn.
  • uw bedrijf is geen winkel of horecagelegenheid.
  • uw bedrijf is niet vergunnings- of meldingsplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

Bedrijf vestigen

De juiste locatie voor uw bedrijf hangt af van uw wensen en bedrijfsactiviteiten. U mag alleen niet op iedere plek dezelfde commerciële activiteiten uitoefenen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. Als het bestemmingsplan het door u beoogde gebruik toestaat, dan heeft u in de gemeente De Ronde Venen geen vestigingsvergunning nodig.

Wilt u weten of u zich met uw bedrijf op een bepaalde plek mag vestigen?

Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl

Wilt u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk in gebruik nemen?

In bepaalde gevallen moet u dan een melding brandveilig gebruik doen. In andere gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik van het gebouw. Via het Omgevingsloket kunt u zien of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat.

Ondernemersverenigingen

Er zijn verschillende ondernemersverenigingen voor het bedrijfsleven. U kunt deze vinden in onze (digitale) gemeentegids. Informatie over contactpersonen voor de verenigingen kunt u bij de gemeente aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager bedrijven van de gemeente.