Hulp bij schulden

De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente naar een oplossing. Dit kan zijn een adviestraject of een minnelijke schuldregeling. Lukt dat niet meer of willen uw schuldeisers niet meewerken? Dan is wellicht wettelijke schuldhulp een mogelijkheid. Zo zoekt u samen naar een duurzame oplossing voor uw schulden. Houd er wel rekening mee dat u langere tijd van weinig geld moet rondkomen.

  • U woont in de gemeente

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u zich melden bij het Bureau Zelfstandigen van de Gemeente Utrecht. De gemeente De Ronde Venen werkt hiermee samen. Kijk op de pagina Schuldhulpverlening voor zelfstandigen voor meer informatie.

 

U kunt zich melden bij de gemeente voor schuldhulpverlening via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Binnen 2 weken krijgt u het eerste gesprek. In dat gesprek kijkt de gemeente samen met u welke hulp het best bij u past. 

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan wordt zo snel mogelijk gehandeld en is de wachttijd zo kort mogelijk.

Bedreigende situaties zijn:

  • huisuitzetting
  • afsluiting van gas, water en licht
  • opzegging van uw zorgverzekering

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.