Financiering en subsidie

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies voor het onderhouden of restaureren van een monument.

Gemeentelijke subsidie

Voor een gemeentelijk monument kunt u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €6.500. Voor een beeldbepalend pand kunt u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €3.000.

Vraag subsidie aan voor gemeentelijke monumenten

Woonhuissubsidie

Als eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kunt u jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)

De rijksoverheid verleent SIM-subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten die van oorsprong geen woonfunctie hebben zoals boerderijen, kerken, fabrieken en molens. Met deze subsidie financiert u een gedeelte van het onderhoud van uw monument. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Herbestemmingssubsidie

Gaat u uw monument een nieuwe bestemming of nevenbestemming geven? Kijk dan of u gebruik kunt maken van landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderzoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Provinciale en overige rijkssubsidies

Provincie Utrecht heeft verschillende subsidieregelingen voor Cultuur en Erfgoed. De actuele regelingen zijn te raadplegen op de website van de Provincie Utrecht

DUMAVA regeling

De rijksoverheid verleent subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben en die zich bezig houden met verduurzamen. De nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is mogelijk interessant voor u. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Financiering

Er zijn verschillende leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. 
Bij het Nationaal Restauratiefonds kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor restauratie, verduurzaming en/of herbestemming. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Wilt u de gebruiksmogelijkheden van uw rijksmonumentale kerk verruimen? Dan kunt u mogelijk een Kerken Nevenfunctie-Lening aanvragen. Ook dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor verduurzaming, herbestemming of het verruimen van het gebruik van het kerkgebouw. 

Bezit u een rijksmonument? Dan is het vaak wel mogelijk de onderhoudskosten voor uw monument af te trekken van de belasting. U kunt ook financiële ondersteuning krijgen via een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt.

Kijk voor meer informatie over de Cultuurfonds-hypotheek, de Restauratiefonds-hypotheek, de Monumenten-hypotheek en de lening voor energiebesparend restaureren op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

U kunt bij vragen direct contact opnemen met het Nationaal Restauratiefonds via 088-253 9000. 

Wilt u meer informatie over de subsidie? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen.

Voor meer informatie over gemeentelijke subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. cultuurhistorie@derondevenen.nl

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.