Monumenten

Monumenten zijn beschermd. Daarvoor gelden regels, bijvoorbeeld bij de verbouw. Deze regels staan in de Monumentenwet.