Restaureren, verbouwen en verduurzamen

Voor het restaureren, verbouwen of verduurzamen van een monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Voor het wijzigen, restaureren en verduurzamen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een vergunning moet worden aangevraagd én goedgekeurd zijn voordat u met de werkzaamheden kunt beginnen.

Omgevingsplannen

U kunt in het omgevingsplan nagaan wat toegestaan is op uw perceel. In omgevingsplannen staat vastgelegd wat op een terrein gebouwd mag worden of hoe een gebouw gebruikt mag worden. Het omgevingsplan houdt ook rekening met cultuurhistorie. Bijzondere objecten, gebouwen of gebieden kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan met een dubbelbestemming waarde cultuurhistorie. Voor deze gebouwen geldt een 'behoud, tenzij…'-regeling. Dat betekent dat sloop of gedeeltelijke sloop niet mogelijk is zonder een omgevingsvergunning.

Ook historische waardevolle ruimtelijke structuren, zoals bijvoorbeeld een oude dijk, kunnen deze dubbelbestemming en bijbehorend voorschrift hebben. Kijk voor de actuele omgevingsplannen op het omgevingsloket.

Verduurzamen

Wilt u uw monument verduurzamen? Dan raden wij u aan om de verduurzamingsrichtlijnen voor monumenten te volgen. Bekijk ook de informatie over subsidie duurzaam benutten gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2024.

Adviesrol MooiSticht 

MooiSticht adviseert onafhankelijk over de omgang met cultureel erfgoed aan de gemeente met haar Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. De gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit ten aanzien van cultureel erfgoed pakt hierin onder andere de volgende taken op:

  • Advisering bij omgevingsvergunningaanvragen
  • Vooroverleg bij initiatieven en omgevingsvergunningaanvragen
  • Opname op locatie
  • Advisering ten aanzien van beleid en regelgeving
  • Advisering bij aanwijzingen van monumenten of cultuurhistorische gebieden/dorpsgezichten
  • Second opinion- quickscans & adviezen

Vergunning aanvragen

Een vergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket. Voordat u de definitieve stukken via het loket doorzet krijgt u de mogelijkheid om een vooroverleg met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aan te vragen. Wij raden u aan hiervan gebruik te maken. 

Meer weten?

Heeft u plannen voor uw monument? Neem dat vrijblijvend contact op met de afdeling cultuurhistorie via cultuurhistorie@derondevenen.nl. Medewerkers van de gemeente kunnen u voorzien van advies en tips.