Voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen

Wilt u een voorwerp op, aan of boven de openbare weg plaatsen, dan heeft u een omgevingsvergunning (ontheffing) nodig.

Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger, mobiel toilet of een kraanwagen op de openbare weg (wegen, trottoirs, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen).

De gemeente beoordeelt of het te plaatsen voorwerp op de openbare weg leidt tot verkeersonveilige situaties of bijvoorbeeld overlast veroorzaakt.

Doe een aanvraag om een voorwerp tijdelijk op de openbare weg te plaatsen

Kosten 2024

  • voor een in te nemen oppervlakte groter dan 15 m2 € 204,00
  • voor een in te nemen oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2 € 58,75

Zo vraagt u een omgevingsvergunning (ontheffing) voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen aan:

  • U vraagt de omgevingsvergunning (ontheffing) voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen aan bij de gemeente waar u de voorwerpen wilt plaatsen.
  • U dient de omgevingsvergunning (ontheffing) uiterlijk twee weken voor plaatsing aan te vragen i.v.m. publicatie op de gemeentewebsite, in lokale media en www.overheid.nl.
  • Uw aanvraag wordt beoordeeld. U krijgt doorgaans binnen een week reactie. In geval van vragen of onduidelijkheden kunnen wij contact met u opnemen.
  • Besluit de gemeente uw aanvraag niet te accepteren? Dan kunt u bezwaar tegen dat besluit indienen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.