De Zuwe

Verkenning naar de inpassing van woningbouw grenzend aan het beschermd dorpsgezicht van Baambrugge.