Onderzoek naar wandel- en fietspad Mijdrecht-Wilnis op de voormalige spoorbaan

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een wandel- en fietspad te maken op het deel van de voormalige spoorbaan tussen Mijdrecht-centrum en de N212 in Wilnis. Dus langs het Bedrijventerrein Mijdrecht en de woonwijken Veenzijde I, II en III en De Maricken I en II.

De eerste stap in dat onderzoek is 12 februari gezet: de gemeente is met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden tijdens een participatieavond in de Willisstee in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor herinrichting van dat deel van de voormalige spoorbaan (zie ook de kaart). Veel inwoners gebruiken en waarderen dit gebied, op verschillende manieren. De gemeente vindt het daarom belangrijk om hen te betrekken bij de planvorming.

23-235_Ronde_Venen_Spoorbaan-B-BANNER

Inventarisatie aandachtspunten en wensen

Tijdens de participatieavond stond de volgende vraag centraal: “Hoe beleeft u nu het Oude Spoor en welke aandachtspunten en wensen ziet u voor de toekomst?” Hierbij spelen allerlei aspecten een rol, zoals de bestaande kwaliteiten van het gebied, de natuur en de herdenkingsplaats voor Robert Moulton. Ook nieuwe mogelijke kwaliteiten als een toegankelijke wandelroute, een veilige fietsverbinding en het versterken van de biodiversiteit zijn aan bod gekomen. 

De uitkomsten van deze gesprekken met alle belanghebbenden tijdens de participatiebijeenkomst brengen we in kaart. Ze zijn de basis voor het opstellen van ontwerpen voor een passende invulling van het gebied.
 

Werkgroep kansen en kwaliteiten 

Tijdens de bijeenkomst is onder aanwezigen een oproep gedaan om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de herinrichting van de voormalige spoorbaan. Dit kan via deelname aan de Werkgroep kansen en kwaliteiten. Onze ervaring is dat omwonenden en gebruikers van het gebied het beste weten wat bestaande kwaliteiten zijn en waar kansen liggen, om die reden praten we daar in een werkgroep graag over door. Dit helpt ons om de inbreng van 12 februari goed te begrijpen en door te vertalen in passende ontwerpen. De werkgroep zal in maart éénmalig bij elkaar komen voor een ‘workshop’. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Bij de samenstelling van de werkgroep zullen wij oog hebben voor een brede en evenwichtige vertegenwoordiging van doelgroepen en belangen, van jong tot oud, fietser tot wandelaar, natuur- en cultuurliefhebbers. 

De aanmelding is inmiddels gesloten. Wie zich heeft aangemeld ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons. 

Vervolg 

De inzichten uit de gesprekken van 12 februari en uit de aanstaande werkgroep kansen en kwaliteiten betrekken wij bij de verdere planvorming. Op een later moment organiseren wij opnieuw een brede participatieavond om reacties op te halen op eerste ontwerpvoorstellen. Zo kunt u de planvorming volgen en krijgen wij scherp wat u en andere belanghebbenden belangrijk vinden. Onze inzet is om voor de zomer tot een passend een ontwerpvoorstel te komen.  

Projectleider

Martin Visser
E: e.visser@derondevenen.nl
T: 06-13602506