Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

U kunt op drie manieren een bezwaarschrift indienen:

Online

Dien een bezwaarschrift in bij de gemeente

Schriftelijk

 • Stuur uw bezwaarschrift naar Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht of geef dit af bij de receptie van het gemeentehuis.
 • Vermeld in uw bezwaarschrift het volgende:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Email

 • Stuur uw bezwaarschrift naar gemeente@derondevenen.nl
 • Vermeld in uw bezwaarschrift het volgende:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. U kunt dan bezwaar maken.

Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing zijn:
 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente beslist binnen 6 weken of - indien een commissie is ingesteld - binnen 12 weken. De gemeente mag de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket of de website van de Rijksoverheid.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.