Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen.

De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen €23,00 per dag. De 14 dagen daarna €35,00 per dag en de overige dagen €45,00 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal €1.442,00.

U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Ook kunt u dan een beslissing afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

Onder het kopje ''voorwaarden'' vindt u meer informatie over ingebrekestellingen met betrekking tot het WMO.

U kunt een dwangsom ingebrekestellingen aanvragen via DigiD (particulieren) of via eHerkenning (bedrijven).

Vraag een dwangsom ingebrekestellingen aan

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

 • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
 • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
 • Als de aanvraag niet volledig is.
 • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.
 • Als u wel een WMO-melding heeft ingediend, maar er nog geen aanvraag is. Als u een WMO-melding heeft ingediend, dan heeft de gemeente 6 weken de
  tijd om een ondersteuningsplan te maken. Het ondertekende ondersteuningsplan is de aanvraag. Als er 6 weken na het indienen van de melding nog geen ondersteuningsplan is,
  dan kunt u zelf een aanvraag indienen. Meer informatie? Ga naar het servicepunt.

 

 

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing, moet u dit zelf melden. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen.

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Zo laat u de gemeente weten dat zij te laat is met het nemen van een beslissing:

 • U vult het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ via DigiD of eHerkenning in.
 • U stuurt dit formulier naar de gemeente.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.