Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade? En is dat volgens u de schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U vraagt de gemeente om de schade te vergoeden.

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld. De opgelopen schade moet hier ook een direct gevolg van zijn.

Stel de gemeente aansprakelijk

De gemeente kan voor verschillende soorten schade aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalaten van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Als de schade is veroorzaakt door een aannemer, dan is de aannemer aansprakelijk voor de schade. De gemeente zal de aansprakelijkstelling doorsturen naar de aannemer, en zorg dragen voor een correcte behandeling van de schadeclaim.

U moet uw schadeclaim via bovenstaand DigiD formulier indienen bij de gemeente. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is en de schade een gevolg is van nalatigheid door de gemeente, krijgt u de schade vergoed (alles of een deel).

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, heeft u nodig:

 • datum, tijdstip en exacte locatie van het voorval.
 • een omschrijving van het voorval. Hierin legt u uit hoe de opgelopen schade naar aanleiding van het voorval ontstond.
 • bewijs van de opgelopen schade (zoals foto's van de schade, een rekening van de reparatie of een schaderapportage).
 • eventueel een getuigenverklaring.
 • eventueel foto's van de situatie.
 • uw naam en adres.
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.
 • datum van het opstellen van de brief.
 • uw e-mailadres.
 • uw handtekening.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Let op: soms moet u naar de civiele rechter en soms naar de bestuursrechter. Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Juridisch Loket.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.