Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld. De opgelopen schade moet hier ook een direct gevolg van zijn.

logo DigiDNu gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente kan voor verschillende soorten schade aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalaten van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Als de schade is veroorzaakt door een aannemer, dan is de aannemer aansprakelijk voor de schade. De gemeente zal de aansprakelijkstelling doorsturen naar de aannemer, en zorg dragen voor een correcte behandeling van de schadeclaim.

U moet uw schadeclaim via bovenstaand DigiD formulier indienen bij de gemeente. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is en de schade een gevolg is van nalatigheid door de gemeente, krijgt u de schade vergoed (alles of een deel).

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, heeft u nodig:

 • datum, tijdstip en exacte locatie van het voorval.
 • een omschrijving van het voorval. Hierin legt u uit hoe de opgelopen schade naar aanleiding van het voorval ontstond.
 • bewijs van de opgelopen schade (zoals foto's van de schade, een rekening van de reparatie of een schaderapportage).
 • eventueel een getuigenverklaring.
 • eventueel foto's van de situatie.
 • uw naam en adres.
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.
 • datum van het opstellen van de brief.
 • uw e-mailadres.
 • uw handtekening.

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.