Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

Uw klacht wordt behandeld door de klachtencoördinator(en). Als de klachtencoördinator inschat dat de klacht, bijvoorbeeld na contact met de medewerker, eenvoudig en snel kan worden opgelost, dan probeert de klachtencoördinator op deze manier uw klacht op te lossen. Leidt dit niet tot het door u gewenste resultaat? Dan wordt de klachtenaanpak verder doorlopen zoals hieronder staat:

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • U wordt mondeling of schriftelijk uitgenodigd door de klachtencoördinator voor een mondelinge toelichting op uw klacht. Als u daaraan geen behoefte heeft, dan kunt u dit aan de klachtencoördinator laten weten.
  • De klachtencoördinator vraagt ook de medewerker(s) om een toelichting.
  • De klachtencoördinator maakt een rapportage en beslist op uw klacht.
  • U ontvangt de beslissing op uw klacht, met daarbij de verslagen van de met u en de medewerker(s) gevoerde gesprekken.

Een klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

E-mail

U kunt een mail sturen naar gemeente@derondevenen.nl

Uw mail moet in ieder geval de volgende informatie hebben: uw naam en adres, de omschrijving van de klacht en over wie uw klacht gaat. Het is handig uw telefoonnummer te melden.

Telefonisch

U kunt van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente en vragen naar de klachtencoördinator via T. 0297 29 16 16.

Per brief

U kunt uw brief sturen naar: Gemeente De Ronde Venen, Afdeling Dienstverlening, team Advies, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie hebben: uw naam en adres, de omschrijving van de klacht en over wie uw klacht gaat. U moet uw klacht ondertekenen en de datum van ondertekening melden. Het is handig uw telefoonnummer te melden.

Tegen de beslissing op een klacht is geen bezwaar of beroep mogelijk. Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop uw klacht is behandeld dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Wij raden u aan eerst telefonisch contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800 33 555 55. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Nationale ombudsman: www.nationaleombudsman.nl

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie, die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten van vrijwel alle overheidsinstellingen. De Nationale ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al eerder behandeld heeft. Voordat u de Nationale ombudsman kunt benaderen, dient u eerst uw klacht bij de gemeente neer te leggen en de beslissing daarover af te wachten.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.