Milieuklacht melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • illegaal afval is gestort
 • de bodem is vervuild
 • de lucht is verontreinigd
 • geluidsoverlast is

De gemeente doet dan een onderzoek en kan dan afhankelijk van de bevindingen optreden. Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

Milieuklachten over bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

De ODRU behandelt geen klachten over:

 • Geluidsoverlast van particulieren.
  Dit kunt u melden via het algemene nummer van de politie T. 0900 88 44. U kunt het beste meteen melden dat u een klacht over geluidsoverlast heeft.
 • Afval van particulieren.
  Dit kunt u aan de gemeente een Melding Openbare Ruimte doen.
 • Vliegtuiglawaai
  U kunt uw klacht melden via T. 020 601 55 55 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) of via de website www.bezoekbas.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.