Milieuklacht melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • illegaal afval is gestort
 • de bodem is vervuild
 • de lucht is verontreinigd
 • geluidsoverlast is

De gemeente doet dan een onderzoek en kan dan afhankelijk van de bevindingen optreden. Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Dat betekent dat het handhavingsverzoek gaat over iets dat direct invloed heeft op u of uw directe leefomgeving.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Milieuklachten over bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

De ODRU behandelt geen klachten over:

 • Geluidsoverlast van particulieren.
  Dit kunt u melden via het algemene nummer van de politie T. 0900 88 44. U kunt het beste meteen melden dat u een klacht over geluidsoverlast heeft.
 • Afval van particulieren.
  Dit kunt u aan de gemeente een Melding Openbare Ruimte doen.
 • Vliegtuiglawaai
  U kunt uw klacht melden via T. 020 601 55 55 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) of via de website www.bezoekbas.nl.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.