Soorten graven en onderhoud

De begraafplaatsen hebben algemene en particuliere graven. Zowel bij algemene als particuliere graven blijft de gemeente eigenaar.

De begraafplaatsen in Abcoude en Wilnis bestaan uit een rooms-katholiek en een niet-rooms-katholiek deel. De Baambrugse begraafplaats heeft geen onderverdeling.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende soorten graven.

Algemene graven

Bij een algemeen graf betaalt u alleen de kosten voor het begraven en onderhoud. U krijgt geen grafrechten. Er worden twee overledenen in één graf begraven in volgorde van aangifte van overlijden. Het is dus niet mogelijk om later in de tijd een nabestaande van de overledenen in hetzelfde graf te begraven. Algemene graven worden gedurende 10 jaar in stand gehouden, daarna worden ze geruimd. Een algemeen graf kan daarom over 10 jaar niet meer bestaan.

Particuliere graven

Bij een particulier graf mag de rechthebbende zelf bepalen wie er in kan worden begraven. Een particulier graf is aan te raden als men de beschikking wil hebben over een graf voor een langere termijn. Daarnaast is het mogelijk om een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te begraven. In een eigen graf kunnen ten hoogste twee personen worden begraven en tevens vier asbussen worden bijgezet.

De rechten op een particulier graf worden verleend voor 20 of 30 jaar. Deze termijn kan met telkens 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Dien een schriftelijk verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Zonder verlenging worden na de graven na het verstrijken van de termijn geruimd, maar niet eerder dan 10 jaar na de laatste bijzetting.

Bij overlijden van de rechthebbende, of om andere redenen, kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner of op een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Vraag dit schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders. Doe dit binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende, anders kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de rechten te laten vervallen.

Particuliere kindergraven

In Abcoude en in Wilnis kunnen kinderen tot en met 12 jaar op een speciaal hiervoor gereserveerd perk worden begraven. De maximale kistlengte is 1,70 meter lang. Er zijn alleen particuliere kindergraven. In een kindergraf mogen maximaal 2 overledenen worden begraven en er mogen 2 asbussen in worden bijgezet.

Urnengraven en urnennissen

Op de begraafplaatsen zijn er particuliere urnengraven en urnennissen. Er zijn geen algemene urnengraven of urnennissen op de begraafplaatsen.

In een urnengraf mogen maximaal 4 asbussen met of zonder urn worden geplaatst. In een urnennis van een urnenmuur of urnenzuil mogen maximaal 2 asbussen met of zonder urn worden geplaatst.

Particuliere urnengraven en urnennissen worden uitgegeven voor 10 en 20 jaar. Deze termijn kan met telkens 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Een verlenging vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Zonder verlenging worden na 10 of 20 jaar de graven/nissen geruimd, maar niet eerder dan 10 jaar na de laatste bijzetting.

Bij overlijden van de rechthebbende, of om andere redenen, kan het eigen graf of nis worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner of op een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Een overschrijving vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders. Doe de aanvraag binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende.

Voor iedere urnennis kan een gedenkplaat worden geplaatst. Vraag hiervoor toestemming aan bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen.

Onderhoud van de begraafplaatsen

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de 3 begraafplaatsen. Van degene die het grafrecht bezit op een particulier graf wordt verwacht dat hij of zij de beplanting en het gedenkteken onderhoudt. Bij algemene graven heeft degene die opdracht heeft gegeven om de overledene te begraven deze verplichting. De beheerder laat uitgebloeide bloemen en afgestorven planten van de graven verwijderen. Linten en vazen en andere grafversieringen bewaart hij gedurende drie maanden na de begrafenis. Versieringen die daarna nog niet zijn opgehaald, worden vernietigd. 

Om een begraafplaats goed te kunnen beheren en onderhouden is het noodzakelijk dat er regels worden opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen De Ronde Venen 2024en de Nadere regels begraafplaatsen De Ronde Venen 2024.  De juiste documenten waarin de actuele wijzigingen zijn opgenomen vindt u op www.overheid.nl.

Grafbedekking

Voor het plaatsen van grafbedekking zijn een aantal regels vastgesteld. Als u een gedenkteken (grafmonument) wilt plaatsen vraagt u een vergunning aan bij de begraafplaatsbeheerder. U kunt de aanvraag ook sturen naar het postadres van de gemeente: Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor snijbloemen en planten is geen toestemming nodig.

Voor gedenktekens gelden er maximale maten en mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Aan het gebruik van glas zijn nadere regels verbonden vanwege veiligheid en ter voorkoming van beschadiging. Gebruik van grindmaterialen zijn zonder goede opsluitingen van een grafmonument verboden. U kunt in het overzicht op deze pagina zien welke maten van gedenktekens en beplanting mogelijk zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij de beheerder van de begraafplaats.