Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. Voor het plaatsen van een gedenkteken heeft u een vergunning nodig. Voor het aanpassen van een gedenkteken heeft u een officiële toestemming nodig.

Doe een aanvraag voor het plaatsen of aanpassen van een grafsteen

Soorten graven en onderhoud

Lees meer over de verschillende soorten graven en het onderhoud.

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

 • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf
 • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen, bijvoorbeeld:
  • Natuursteen
  • Metaal
  • Keramiek
  • Duurzame kunststoffen
  • Verduurzaamde houtsoort
 • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats
Voor het gebruik van glas gelden nadere regels:
 • Het liggende gedeelte van het gedenkteken dient op een onderplaat gemonteerd te worden op dusdanige wijze dat het gedenkteken als geheel op te tillen is. Ook een staand gedenkteken dient zodanig gefundeerd te zijn dat het als geheel op te tillen is
 • Glas dient een minimale dikte van 15 mm te hebben
 • Glazen delen dienen spannings-en zettingsvrij gemonteerd te worden

 

Afmetingen van een gedenkteken

De maximale afmetingen (in meters) van gedenktekens ziet u in onderstaande tabel.

De hoogte van het gedenkteken wordt gerekend vanaf het maaiveld. In verband met de geringe afmetingen op de oude gedeelten van de begraafplaatsen te Abcoude en Baambrugge kan de beheerder bepalen dat het gedenkteken maximaal 1,90 meter lang, 0,90 meter breed en 1,00 meter hoog bedraagt.

    Lengte Breedte Hoogte  
Particulier graf          
  Begraafplaats te Abcoude        
  Gedenkteken staand   1,00 1,00  
  Gedenkteken liggend 2,00 1,00 0,30  
           
  Begraafplaats te Baambrugge        
  Gedenkteken staand   1,00 1,00  
  Gedenkteken liggend 2,00 1,00 0,30  
           
  Begraafplaats te Wilnis        
  Gedenkteken staand   0,85 0,90  
  Gedenkteken liggend 1,90 0,85    
           
Algemeen graf          
  Begraafplaats te Abcoude        
  Gedenkteken staand   0,80 0,75  
  Gedenkteken liggend 0,80 0,80 0,30  
           
  Begraafplaats te Baambrugge        
  Gedenkteken staand   0,80 0,75  
  Gedenkteken liggend 0,80 0,80 0,30  
           
  Begraafplaats te Wilnis        
  Gedenkteken staand   0,80 0,75  
  Gedenkteken liggend 0,80 0,80 0,30  
           
           
Kindergraf          
  Begraafplaats te Abcoude        
  Gedenkteken staand   0,80 0,80  
  Gedenkteken liggend 1,75 0,80    
           
  Begraafplaats te Wilnis        
  Gedenkteken staand   0,85 0,90  
  Gedenkteken liggend 1,90 0,85    
           
           
Urnengraf Begraafplaats te Wilnis 0,70 0,70 0,30  
  Begraafplaats te Abcoude en Baambrugge 0,70 0,70 0,70  
           
Grafkelder Begraafplaats te Abcoude Het gedenkteken op een grafkelder dient zich binnen de afdekplaat te bevinden. De hoogte van het gedenkteken is maximaal 1 meter boven het maaiveld.
  Begraafplaats te Wilnis Het gedenkteken op een grafkelder dient zich binnen de afdekplaat te bevinden. De hoogte van het gedenkteken is maximaal 0.90 meter boven het maaiveld.
  Begraafplaats te Baambrugge Het gedenkteken op een grafkelder dient zich binnen de afdekplaat te bevinden. De hoogte van het gedenkteken is maximaal 1 meter boven het maaiveld.
     
Urnenkelder   0,70 0,70 0,50  
           
Urnennis Begraafplaats te Abcoude De afmetingen van de afdekplaat van de nis dienen overeen te komen met de daadwerkelijke buitenmaten van de nis. Deze dienen ter plaatse te worden nagemeten.
  Begraafplaats te Baambrugge Nvt, het gedenkteken wordt bij uitgifte van de nis beschikbaar gesteld
  Begraafplaats te Wilnis Nvt, het gedenkteken wordt bij uitgifte van de nis beschikbaar gesteld

Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 113,- Deze kosten zijn vermeld in onderstaande tarievenlijsten Aan het aanvragen van een toestemming voor het aanpassen van een gedenkteken zijn geen kosten verbonden.

Voor de aanvraag van een grafsteen/gedenkplaat hebben we altijd toestemming van de eigenaar van het graf nodig. Als u namens de eigenaar de aanvraag bij ons indien, moet de eigenaar een machtigingsformulier invullen. In de meeste gevallen vraagt de steenhouwer de vergunning aan bij de gemeente. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning aan om een aandenken te plaatsen op een gemeentelijke begraafplaats:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente
 • U geeft de volgende informatie door:
  • uw naam en adres
  • het grafnummer
  • hoe het gedenkteken eruitziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.