Urgentie aanvragen voor een huurwoning

Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid buiten uw eigen schuld of toedoen, financiële problemen of relatieverbreking waardoor minderjarige kinderen dakloos zouden kunnen worden of medische problemen.

Wanneer u onverwacht in een situatie terecht komt waardoor u dringend woonruimte nodig heeft, wordt verwacht dat u eerst zelf probeert een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor urgentie.

Voor de gemeente De Ronde Venen verzorgt Het Vierde Huis de kansadviesgesprekken en administratieve verwerking van urgentieaanvragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar
  • U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de woningmarktregio
  • U beschikt over een zelfstandige woonruimte
  • U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod
  • Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 48.655

Daarnaast dient u te voldoen aan nadere voorwaarden en criteria zoals deze zijn vastgesteld in Paragraaf 2.4 van de Huisvestingsverordening De Ronde Venen.

Het in behandeling nemen van het aanvraagformulier kost € 150. Dit bedrag moet, voordat het digitale aanvraagformulier digitaal kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.

LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 - 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook het contactformulier invullen.

Normaal gesproken krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht van de beslissing.

Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt u gevraagd de aanvullende stukken alsnog aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Blijft u nalatig dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Voor het aanvragen van een urgentie moet u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden één keer per week plaats op vrijdag. Om een afspraak te maken met Het Vierde Huis kunt u bellen naar T 0900 - 260 00 60 of het contactformulier invullen.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente De Ronde Venen. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. Na het kansadviesgesprek kunt u online een urgentieaanvraag indienen.

Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van. Op basis van de aangeleverde informatie legt Het Vierde Huis een advies voor aan de urgentiecommissie West-Utrecht, die over de aanvraag beslist.

 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.