Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen

Kappen bomen

Waar let de gemeente op bij het kappen van een boom?

Voordat we een boom kappen, toetsen we de boom op drie aspecten: veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Door graafwerkzaamheden en ophoging van grond rondom de boom kan een boom instabiel worden of last van takbreuk krijgt. Dit zorgt voor onveilige situaties en dan kappen we de boom. Staat de boom in verharding en groeit hij daardoor slecht? Dan is de plek niet duurzaam, waardoor de boom niet lang leeft. Ook dan kunnen we besluiten de boom weg te halen. Ten slotte kunnen ziekten er voor zorgen dat een boom niet gezond is. Om onveilige situaties te voorkomen, besluiten we dan de boom te kappen.

Kapt de gemeente gezonde bomen?

Soms zijn bomen in het verleden op verkeerde plekken geplaatst. Hierdoor hebben ze een te kleine groeiplek of staan ze bovenop kabels en leidingen. Bij vervanging van het riool of kabelwerk is een boom vaak onherstelbaar beschadigd. De boom is dan niet meer veilig. En daarom kappen we de boom.

Wanneer vraag ik een kapvergunning aan?

Voor alle gemeentelijke bomen is een kapvergunning nodig. Dit betekent dat u voor de boom in uw eigen tuin geen kapvergunning hoeft aan te vragen. Tenzij de boom in uw tuin op de waardevolle bomenlijst staat, dan is een kapvergunning verplicht. De aanvraag en de verlening van de kapvergunning publiceert de gemeente op https://www.officielebekendmakingen.nl/ en op de gemeentepagina in De Groene Venen.

Mag je kappen of snoeien in het broedseizoen?

Veel vogelsoorten broeden in de periode maart tot en met juli. Het snoeien of kappen van bomen mag niet in deze periode. Ook buiten deze periode is het goed om eerst te kijken of er een nest in de boom zit. Alle vogels die van nature in Nederland voorkomen, zijn beschermd. Denk hierbij aan de mus, merel en verschillende meesjes. Ook de nesten van de vogels zijn tijdens de broedperiode beschermd. Het beschadigen van de nesten van deze vogels is daarom niet toegestaan.

Bomen snoeien/toppen

Snoeit de gemeente bomen?

De gemeente snoeit alleen dode takken uit de bomen en takken van gemeentelijke bomen die over uw erfgrens komen. Het heeft geen zin om de boom een stuk terug te snoeien of te ‘toppen’. De boom maakt dan binnen korte tijd weer nieuwe takken. Deze takken breken ook nog eens makkelijker af, waardoor een onveilige situatie ontstaat. Daarom doen we dit dus niet.

Herplant bomen

Plant de gemeente voor elke gekapte boom een boom terug?

Het uitgangspunt is dat we voor elke gekapte boom een boom terug planten. Dit is niet altijd op dezelfde plek. Bijvoorbeeld omdat de standplaats niet goed is of omdat er kabels en leidingen in de grond zitten. Op dijken en waterkeringen mogen wij geen bomen terug planten. Dan zoeken we een andere plek voor de boom.

Overlast van bomen

Kapt de gemeente bomen als deze overlast geven?

Alleen in extreme gevallen kapt de gemeente bomen die overlast geven. Bijvoorbeeld als een boom zo dicht op een woning staat en er zoveel schaduw is dat de gevel van de woning nat blijft, waardoor er groene aanslag ontstaat. Blaadjes in de tuin of vogelpoep op de auto die onder de boom stond, dat is natuurlijk vervelend. Maar het is geen reden voor de gemeente om de boom te kappen.

Er groeien boomwortels van een boom, die bij de buren staat/die van de gemeente is, in mijn tuin. Mag ik deze wortels zelf weghalen?

U mag de wortels zelf weghalen, maar de boom mag niet dood gaan of omvallen door de verwijderde wortels. We raden u wel aan om uw buurman/-vrouw te laten weten dat u last hebt van de wortels en deze weg wilt halen. Als het om een boom van de gemeente gaat die met de wortels in uw tuin groeit, mag u deze weghalen. Ook wij horen het graag als u dit doet. We kunnen dan controleren of de boom nog stabiel is.

Bomen en zonnepanelen

Ik wil graag zonnepanelen op mijn dak, maar er staat een boom van de gemeente vlakbij die voor schaduw zorgt. Kan de gemeente deze boom kappen?

De gemeente kapt geen bomen voor zonnepanelen. Ook toppen we geen bomen om eventuele schaduw weg te nemen. Wij vinden bomen heel belangrijk; ze nemen CO2 op. Wel willen we graag dat iedereen kan meedoen aan het duurzamer maken van onze leefomgeving. Als u bijvoorbeeld te veel last heeft van schaduw van bomen, kunt u wel investeren in zonnepanelen op een ander dak. Zon op De Ronde Venen is een coöperatie die dit aanbiedt in onze gemeente. Meer informatie vindt u op www.zonopderondevenen.nl.