Bomen kappen

Voor het kappen van gemeentelijke bomen is een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (kapvergunning) nodig. Dit betekent dat u voor het kappen van de boom in uw eigen tuin geen kapvergunning hoeft aan te vragen. Tenzij de boom in uw tuin op de gemeentelijke Lijst waardevolle bomen staat, dan is een kapvergunning verplicht. U vraagt de kapvergunning aan via het Omgevingsloket.  

Heeft u een vraag over het kappen of herplanten van bomen? Kijk dan of uw vraag onder de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente via 0297 - 29 16 16.  

Als u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvraagt om een particuliere boom te kappen, moet u weten: 

 • Wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje) 
 • Hoe groot de omtrek (diameter) van de boom is 
 • De reden om te willen kappen 
 • Waar de boom staat (adres, voorerf, zijerf, achtererf) 
 • Eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom 

Om de kap van een gemeentelijke boom aan te vragen, moet u weten: 

 • Waar de boom staat (adres) 
 • Uw reden om te willen kappen 

Uw verzoek kan onder andere worden afgewezen als: 

 • De boom geen onevenredige overlast oplevert 
 • Bijzonder is voor een straat of buurt 
 • Onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij of op de Lijst waardevolle bomen staat 

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. 

Wilt u een particuliere boom kappen? 

Controleer dan eerst of de boom op de Lijst waardevolle bomen staat. Bomen die op deze lijst staan hebben een beschermde status en voor het kappen is een omgevingsvergunning verplicht. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket

Staat de particuliere boom niet op de Lijst waardevolle bomen? Dan heeft u geen vergunning nodig. Zorg er wel voor dat u uw buren informeert over de kap. 

Wijzigingen doorgeven bij ziekte / kap 

Bent u eigenaar van een boom die op de Lijst waardevolle bomen staat, dan dient u wijzigingen met betrekking tot die boom te melden bij de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16. Bijvoorbeeld als de boom is omgewaaid door storm of dood is. Bij ziekte van de boom is het ook mogelijk om bij de gemeente een boomveiligheidscontrole (BVC) aan te vragen. 

Aanmelden nieuwe bomen 

Het is ook mogelijk om een boom aan te melden voor de Lijst waardevolle bomen. Eens in de 5 à 6 jaar toetsen we de aangemelde bomen aan de criteria waardevolle bomen en vindt het proces plaats om de Lijst waardevolle bomen te herzien. Dan pas wordt dus duidelijk of de boom op de lijst komt of niet. 

De gemeente kapt geen bomen voor zonnepanelen  

Ook toppen we geen bomen om eventuele schaduw weg te nemen. Zie de tekst over bomen en zonnepanelen in de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen 

Heeft u overlast van een gemeentelijke boom in de openbare ruimte? 

Doe dan een Melding openbare ruimte. Let op, vul voor deze melding wel uw e-mailadres en/of telefoonnummer in zodat wij op uw melding kunnen reageren.  

Het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van een particuliere boom die voorkomt op de Lijst waardevolle bomen kost geld. De kosten staan in de Legesverordening De Ronde Venen. In 2024 bedragen de kosten € 150,00.  

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van een particuliere boom die op de Lijst waardevolle bomen staat, gelden de volgende termijnen. 
 • Gewone (reguliere) procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. 
 • Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.  

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • waar de boom staat (adres)
  • of u wilt kappen of snoeien
  • uw reden om te willen kappen of snoeien
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

Bij een gewone (reguliere) procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. 

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

De procedure die voor uw aanvraag van toepassing is, wordt altijd duidelijk gemaakt in de vergunning. 

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.