Waardevolle bomen

Wijzigingen doorgeven bij ziekte/kap

Bent u eigenaar van een boom die op de lijst waardevolle bomen staat, dient u wijzigingen met betrekking tot die boom te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als de boom is omgewaaid door storm of dood is. Bij ziekte van de boom is het ook mogelijk om bij de gemeente een boomveiligheidscontrole (BVC) aan te vragen.

Aanmelden nieuwe bomen

Het is ook mogelijk om een boom aan te melden voor de lijst waardevolle bomen. Eens in de 5 à 6 jaar toetsen we de aangemelde bomen aan de criteria en vindt het proces plaats om de lijst waardevolle bomen te herzien. Dan pas wordt dus duidelijk of de boom op de lijst komt of niet. De eerstvolgende herziening is in 2027.

Meld een waardevolle boom aan

Het verzoek voor het opnemen van een waardevolle boom doet u digitaal. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling IBOR/groen via groen@derondevenen.nl

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.