Maaibeleid

Hier vindt u informatie over het maaibeleid van de gemeente.

Hoe komt het dat het gras soms laag en soms hoog is?

Het gras kan variëren in hoogte om verschillende redenen. In gebieden waar mensen vaak recreëren, zoals parken of picknickplaatsen, wordt het gras doorgaans kort gehouden om comfortabel te kunnen wandelen, voetballen of picknicken. Aan de andere kant is hoog gras gunstig voor insecten en kan het in de zomer langer water vasthouden, wat de biodiversiteit bevordert.

Langs bermen en slootkanten wordt het gras meestal minder vaak gemaaid, doorgaans twee keer per jaar in de periodes van mei-juni en augustus-september. Bij de eerste maaibeurt in het voorjaar wordt geprobeerd om zoveel mogelijk bloeiende kruiden, zoals koolzaad en fluitenkruid, te behouden zodat insecten er nog van kunnen profiteren. Tijdens de tweede maaibeurt in september wordt de gehele berm gemaaid.

Uitzichthoeken worden daarentegen vaker gemaaid, meestal drie keer per jaar, om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Hoe vaak worden de grasvelden gemaaid? 

Grasveldjes in de wijken maaien we in de periode maart-oktober 23 tot 30 keer per jaar.

Waarom lijkt het soms alsof er niet meer wordt gemaaid?

Soms lijkt het alsof er niet meer wordt gemaaid omdat we bepaalde grasveldjes met mooie bloemen voor insecten willen behouden. Deze worden niet kort gemaaid totdat de bloemen zijn uitgebloeid, wat kan leiden tot de indruk dat er stukken worden overgeslagen tijdens het maaien.

Waarom liggen er soms zoveel grasresten op het gras? 

Soms zijn er veel grasresten op het gazon vanwege specifieke omstandigheden. Wanneer het terrein door overmatige regenval erg nat is geworden, wordt het onmogelijk om te maaien zonder sporen achter te laten. Daarom kan het voorkomen dat er gedurende een bepaalde periode niet wordt gemaaid. Zodra het weer droger en warmer wordt, wordt het maaien hervat, en in deze situatie groeit het gras vaak snel. Hierdoor wordt het gras langer en blijven er meer maaiselresten op het gazon achter.

Wat doet de gemeente aan biodiversiteit bij het maaien?

De gemeente neemt maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen tijdens het maaien. In bepaalde gebieden binnen De Ronde Venen, waar de grond minder voedselrijk is, wordt geprobeerd de groei van bloemrijke kruiden te stimuleren. Dit wordt bereikt door periodiek maaien en het afvoeren van het maaisel, waardoor de bodem voedselarm blijft.

De bodem in onze gemeente bestaat voornamelijk uit veen, die van nature zeer voedselrijk is. Op dergelijke gronden worden bloemrijke kruiden echter snel overwoekerd door snelgroeiende soorten die gedijen op voedselrijke bodems, zoals brandnetels, riet, grassen en bramen.

Wat moet ik doen om mijn sloot vrij te houden van riet?

Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen.
Bent u de eigenaar van een sloot? Dan moet u er zelf voor zorgen dat de sloot goed onderhouden is. 

Jaarlijks in oktober haalt de gemeente het riet uit de sloten (schouwen) waar de gemeente eigenaar van is. Dit noemen we de najaarsschouw.  In november controleert Waternet alle sloten. 

De gemeente schouwt op basis van de regels voor onderhoud van waternet. U vindt de regels op https://www.waternet.nl/ons-water/oppervlaktewater/schouw/.