Openbaar groen kopen of huren

Als er naast uw woning of tuin een groenstrook ligt, dan is het in soms mogelijk om deze strook onder voorwaarden van de gemeente te kopen of te huren. Dien hiervoor een aanvraag in bij de gemeente.

Om een aanvraag in te dienen heeft u een situatieschets nodig waarop is aangegeven welk perceel u van de gemeente wilt kopen/huren.

Dien een verzoek in voor koop of huur van openbaar groen

In beleidsregels is vastgelegd wanneer de gemeente wel of niet een groenstrook verkoopt of verhuurt. 

In hoofdlijnen geldt:

  • Alleen buurtgroen komt in sommige gevallen in aanmerking voor uitgifte.
  • Percelen die grenzen aan koopwoningen worden verkocht. Percelen die grenzen aan huurwoningen worden verhuurd.
  • Uitgifte mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de groene leefomgeving.
  • Er mogen geen onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan (zoals hoge hagen of hekken op hoeken van straten die het zicht belemmeren).
  • Het mag niet ten koste gaan van de sociale veiligheid.
  • Het resterende groen moet zich in natuurlijke vorm kunnen ontwikkelen. De gemeente moet dit groen met standaardmachines kunnen beheren en onderhouden. 
  • Strategisch groen wat van belang kan zijn bij toekomstige ruimtelijke reserveringen of ontwikkelingen komt niet in aanmerking voor verkoop.

Komt een perceel volgens de toetsingscriteria in aanmerking voor verkoop? Dan wordt er gekeken of er kabels of leidingen in het perceel liggen en of er andere bijzonderheden zijn, zoals de aanwezigheid van een lichtmast.

Tarieventabel 2024
Dorpen Verkoopprijs openbaar groen voor de voorgevelrooilijn Verkoopprijs openbaar groen achter de voorgevelrooilijn Verhuurprijs openbaar groen
Abcoude en Baambrugge € 237,67 per m² k.k. € 534,77 per m² k.k. 7% van de verkoopprijs openbaar groen achter de voorgevelrooilijn, zijnde € 37,43 per m2
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, de Hoef, Waverveen en Amstelhoek €219,85 per m² k.k. €356,51 per m² k.k. 7% van de verkoopprijs openbaar groen achter de voorgevelrooilijn, zijnde € 24,96 per m2

Tot 125 m², hierna taxatie.
De verkoopprijzen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het vastgestelde CPI alle huishoudens.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.