Mantelzorg

Er kan veel op u afkomen als u langdurig zorgt voor een ander. Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. Kunt u daarbij wel wat steun gebruiken? Bij Mantelzorg De Ronde Venen kunt u terecht voor advies over:

 • hulp en ondersteuning
 • cursussen en bijeenkomsten
 • emotionele ondersteuning
 • lotgenotencontact
 • mantelzorgwaardering

Mantelzorgcadeau

Het mantelzorgcadeau is een VVV Cadeaukaart van 50 euro. Dit is een blijk van waardering en steuntje in de rug. U krijgt de cadeaukaart rond 10 november, op de Dag van de Mantelzorg, in uw brievenbus.

U ontvangt het mantelzorgcadeau als u staat ingeschreven bij Mantelzorg De Ronde Venen. U zorgt voor iemand met wie u een persoonlijke band heeft. Dat kan zijn een familielid, een vriend of een buur die woont in De Ronde Venen. U doet dit minstens 8 uur per week en 3 maanden per jaar. Inschrijven is zo gedaan!

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mantelzorg De Ronde Venen voor het maken van een afspraak of ga langs bij het Servicepunt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.