Bibob-onderzoek

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet aan een aanbesteding, kan de gemeente een Bibob onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de gemeente of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de gemeente uw onderneming nog onderzoeken.

Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Landelijk Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie of als u deze al heeft
  • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet
  • bij de aanvraag van een Alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning
  • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is
  • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren
  • als u vuurwerk wilt importeren

Er moeten voldoende aanwijzingen zijn voor een Bibob-onderzoek. De gemeente mag alleen een Bibob-onderzoek (laten) doen als ze zelf te weinig informatie hebben om onderzoek te doen. 

Voor het doen van Bibob-onderzoek worden geen kosten doorberekend aan de aanvrager. De aanvrager betaalt enkel de leges voor de gevraagde vergunning.

Het termijn voor een bibob-onderzoek is 8 weken met mogelijk een verlenging tot maximaal 12 weken. Als uw aanvraag uitgebreid onderzocht moet worden door het Landelijk Bureau Bibob, dan kan het termijn nogmaals met 12 weken worden verlengd.

U ontvangt bij uw vergunningsaanvraag een Bibob-vragenformulier. U vult dit formulier volledig in en stuurt dit samen met alle gevraagde documenten, zoals bijvoorbeeld bankafschriften, naar de gemeente. 

Besluit de gemeente om via Landelijk Bureau Bibob een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen? Dan krijgt u hiervan bericht. Het landelijk Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente.

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.