Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Heeft u een bedrijf dat het milieu zwaar belast? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • veel energie verbruikt
 • de lucht vervuilt
 • geluidsoverlast veroorzaakt
 • geuroverlast veroorzaakt
 • bedreiging vormt voor flora en fauna

Op de website van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U heeft mogelijk nodig:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • flora fauna onderzoeksrapport
 • een plattegrond
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.