Eenmalige subsidies

Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om.

  • Eenmalige subsidie aanvragen

    Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten. Deze vallen niet onder de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling.

  • Eenmalige subsidie vaststellen

    Het verantwoorden (vaststellen) van de eenmalige subsidie doet u uiterlijk 13 weken na het uitvoeren van de activiteit.