Eenmalige subsidie aanvragen

Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om. Om eenmalige subsidie aan te vragen heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

De eenmalige subsidies die u aan kunt vragen zijn:

 • Cultuursubsidie
 • Gezondheidssubsidie
 • Sportstimuleringssubsidie

Meer informatie vindt u onder de voorwaarden.

Heeft u een idee voor een initiatief waar uw buurt mooier, leuker en levendiger van wordt? En heeft u daarbij hulp nodig? Dan helpen wij u graag met Goud in je Wijk.

Vraag een eenmalige subsidie aan

Gezondheidssubsidie

De subsidie is bedoeld voor het aanmoedigen van een gezonde leefstijl, voor jong en oud. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor activiteiten die gezondheid bevorderen.

De voorkeur gaat uit naar activiteiten met de volgende kenmerken:

 • Educatie

Denk hierbij aan voorlichting en educatie, aan campagnes zoals NIX18, lespakketten of voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot gezonde voeding en/of gezonde leefstijl.  Als je niet weet hoe het beter kan, zul je niet snel geneigd zijn je leefstijl te veranderen.

 • Signalering en ondersteuning

Denk aan het (vroegtijdig) signaleren van leefstijlproblemen zoals roken of overgewicht. Hoe eerder risico’s onderkend worden of problemen gesignaleerd, hoe eerder u mensen kunt ondersteunen om (grotere) problemen te voorkomen. Bij ondersteuning kunt u bijvoorbeeld denken aan interventies gericht op stoppen met roken, gecombineerde leefstijlinterventie of valpreventie.

 • Omgeving

Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl en die het gevoel van welbevinden positief beïnvloedt, heeft een positief effect op de gezondheid.  We hebben het dus zowel over de fysieke omgeving als over de sociale omgeving. Voorbeeld fysieke omgeving: goede inrichting van openbare ruimte. Voorbeeld sociale omgeving: ontmoetingsplekken, speeltuinen, een inrichting die zorgt voor een veilig gevoel.

Cultuursubsidie

Cultuursubsidie kunt u aanvragen voor kunst- en cultuurevenementen.

 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • Evenementen worden voor minimaal 15% gefinancierd door sponsors en publiek.
 • De subsidie is maximaal 25% van het budget bij evenementen en 50% bij investeringen.

Sportstimuleringssubsidie

Sportverenigingen kunnen sportstimuleringssubsidie aanvragen voor:

 • het opzetten van een nieuwe sportactiviteit die bij voorkeur structureel wordt;
 • het organiseren van een sportevenement met minimaal regionale uitstraling;
 • het substantieel verbeteren van de kwaliteit van een sportaanbieder in De Ronde Venen.

De voorkeur gaat uit naar activiteiten met de volgende kenmerken:

 • structureel nieuw sportaanbod;
 • samenwerking met andere verenigingen of organisaties;
 • langere looptijd van de activiteit;
 • cofinanciering waarbij meer partijen investeren in de activiteit;
 • projecten in het kader van gezondheid;
 • activeren van niet-sporters.

Op volgorde van prioriteit gaat de voorkeur uit naar sportstimulering voor:

 • sportstimulering jeugd onder de 14 jaar
 • sportstimulering senioren boven de 50 jaar
 • specifieke groepen die aangepast sporten
 • sportstimulering jeugd tussen de 14 en 18 jaar

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl 

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.