Eenmalige subsidie aanvragen

Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om. Om eenmalige subsidie aan te vragen heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Heeft u een idee voor een initiatief waar uw buurt mooier, leuker en levendiger van wordt? En heeft u daarbij hulp nodig? Dan helpen wij u graag met Goud in je Wijk

logo eHerkenningNu eenmalige subsidie aanvragen

Gezondheidssubsidie

Stimuleringsregeling eenzame ouderen

Cultuursubsidie

Cultuursubsidie kunt u aanvragen voor kunst- en cultuurevenementen.

 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • Evenementen worden voor minimaal 15% gefinancierd door sponsors en publiek.
 • De subsidie is maximaal 25% van het budget bij evenementen en 50% bij investeringen.

Sportstimuleringssubsidie

Sportverenigingen kunnen sportstimuleringssubsidie aanvragen voor:

 • het opzetten van een nieuwe sportactiviteit die bij voorkeur structureel wordt;
 • het organiseren van een sportevenement met minimaal regionale uitstraling;
 • het substantieel verbeteren van de kwaliteit van een sportaanbieder in De Ronde Venen.

De voorkeur gaat uit naar activiteiten met de volgende kenmerken:

 • structureel nieuw sportaanbod;
 • samenwerking met andere verenigingen of organisaties;
 • langere looptijd van de activiteit;
 • cofinanciering waarbij meer partijen investeren in de activiteit;
 • projecten in het kader van gezondheid;
 • activeren van niet-sporters.

Op volgorde van prioriteit gaat de voorkeur uit naar sportstimulering voor:

 • sportstimulering jeugd onder de 14 jaar
 • sportstimulering senioren boven de 50 jaar
 • specifieke groepen die aangepast sporten
 • sportstimulering jeugd tussen de 14 en 18 jaar

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl 

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.