U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Subsidies en vergoedingen voor instellingen

Streeft uw stichting, vereniging of instelling een maatschappelijk doel na? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie. U kunt twee soorten subsidie aanvragen: een jaarlijkse en een eenmalige subsidie.

  • Eenmalige subsidies

    Subsidies en financiële ondersteuning Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om.

  • Jaarlijkse subsidies

    Subsidies en financiële ondersteuning Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die wordt verstrekt voor voortdurende activiteiten van stichtingen, verenigingen en (onderwijs)instellingen die aan positieve maatschappelijke effecten bijdragen.

  • Subsidie peuteropvang aanvragen

    Subsidies en financiële ondersteuning Bent u eigenaar van een peuteropvang in De Ronde Venen en verzorgt uw opvang vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan peuters? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente ontvangen.