Subsidies en vergoedingen voor instellingen

Streeft uw stichting, vereniging of instelling een maatschappelijk doel na? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie. U kunt twee soorten subsidie aanvragen: een jaarlijkse en een eenmalige subsidie.

  • Eenmalige subsidies

    Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om.

  • Jaarlijkse subsidies

    Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt. Subsidies van meer dan € 5.000,- moet u verantwoorden. U moet hiervoor een verzoek tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief met het besluit op de aanvraag van de subsidie (beschikking) die u hebt ontvangen.

  • Subsidie peuteropvang aanvragen

    Bent u eigenaar van een peuteropvang in De Ronde Venen en verzorgt uw opvang vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan peuters? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente ontvangen.