Subsidie peuteropvang aanvragen

Bent u eigenaar van een peuteropvang in De Ronde Venen en verzorgt uw opvang voorschoolse educatie (VE) aan peuters? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente ontvangen. 

Vraag subsidie voor peuteropvang aan

 • U bent eigenaar van een peuteropvang.
 • U verzorgt voorschoolse educatie (VE) aan peuters. 
 • Uw peuteropvanglocatie voldoet aan de voorwaarden van de Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2022.
 • De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen die een aanvullend voorschools aanbod nodig hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 1. U vraagt tussen 1 oktober en 1 november van het jaar vóór het subsidiejaar aan. 
 2. U vraagt de subsidie digitaal aan. Hiervoor heeft u nodig: 
  • een eHerkenning-account met betrouwbaarheidsniveau 2.
  • het Landelijk Register Kinderopvang-nummer van uw peuteropvang.
  • Om subsidie aan te vragen kunt u contact op te nemen met de afdeling Sociaal Domein T. 0297 - 29 16 16 of E. sociaaldomein@derondevenen.nl. Deze afdeling kan u de juiste aanvraagformulieren toezenden. Na het invullen van deze formulieren kunt u hierboven uw subsidieaanvraag digitaal indienen.