Jaarlijkse subsidies

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt. Subsidies van meer dan € 5.000,- moet u verantwoorden. U moet hiervoor een verzoek tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief met het besluit op de aanvraag van de subsidie (beschikking) die u hebt ontvangen.

  • Jaarlijkse subsidie vaststellen

    Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt.

  • Jaarlijkse subsidie aanvragen

    Stichtingen, verenigingen en (onderwijs)instellingen in De Ronde Venen kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten die aan positieve maatschappelijke effecten bijdragen.