Jaarlijkse subsidie aanvragen

Stichtingen, verenigingen en (onderwijs)instellingen in De Ronde Venen kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten die aan positieve maatschappelijke effecten bijdragen. Het aanvragen van de jaarlijkse subsidie kan tot en met 30 september van het voorafgaande jaar.

Vraag een jaarlijkse subsidie aan

Stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor ondersteuning van reguliere, jaarlijkse activiteiten.

 • De activiteiten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben.
 • De nieuwe activiteiten mogen niet overlappen met bestaande initiatieven.
 • De activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als de stichting, vereniging of instelling jaarlijkse subsidie ontvangt. 

Onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor:

 • jaarlijkse activiteiten die bijdragen aan het signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze activiteiten voldoen aan de landelijke voorwaarden van het GOAB.
 • jaarlijkse activiteiten die bijdragen aan de speerpunten zoals geformuleerd in de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026.

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl

 1. Vraag eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 aan.
 2. Beschrijf de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 3. Vermeld de doelstellingen en meetbare resultaten.
 4. Beschrijf de begroting en het dekkingsplan van de kosten van de activiteiten (digitaal).
 5. Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt: de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en balans van het voorgaande jaar. Deze bijlages zijn optioneel voor onderwijsinstellingen.
 6. Bij een aanvraag vanaf € 5.000: een balans van het voorgaande jaar en een bestedingsplan van eventuele bestemmingsreserves. Voor de aanvraag van onderwijssubsidie geldt deze voorwaarde niet.
 7. Bij een aanvraag vanaf € 50.000: de wijze waarop u invulling geeft aan social return on investment. Voor de aanvraag van onderwijssubsidie geldt deze voorwaarde niet.
 8. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad, ontvangt u uiterlijk 31 december van het jaar van aanvragen een definitieve beschikking of afwijzing.