U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Laat uw stem horen. Vul de online vragenlijst in! En doe zo mee met de Quickscan Lokale Democratie.

 

Jaarlijkse subsidie vaststellen

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt. Subsidies van meer dan € 5.000,- moet u verantwoorden. U moet hiervoor een verzoek tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief met het besluit op de aanvraag van de subsidie (beschikking) die u hebt ontvangen.

logo eHerkenningNu jaarlijkse subsidie vaststellen

Uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek tot vaststelling van jaarlijkse subsidie:

- Onderwijssubsidies: uiterlijk 1 maart in het jaar nadat de subsidie is ontvangen.
- Andere jaarlijkse subsidies: uiterlijk 1 mei in het jaar nadat de subsidie is ontvangen.

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl 

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw aanvraag tot vaststelling.

Voor de vaststelling van de jaarlijkse subsidie heeft u nodig:

  • inloggegevens van uw eHerkenning.
  • inhoudelijk jaarverslag (digitaal).
  • bij een subsidie boven de €50.000,- een jaarrekening en balans van de organisatie en een controleverklaring door een registeraccountant (digitaal).
  • de brief van de gemeente met het besluit op de aanvraag. Hierin staan eventueel aanvullende gegevens die u moet aanleveren voor de vaststelling van de subsidie.