Jaarlijkse subsidie vaststellen

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt.

logo eHerkenningNu jaarlijkse subsidie vaststellen

Vaststelling jaarlijkse onderwijssubsidie: uiterlijk 1 maart in het jaar nadat de subsidie is ontvangen.

Vaststelling andere jaarlijkse subsidies: uiterlijk 1 mei in het jaar nadat de subsidie is ontvangen.

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl 

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw aanvraag tot vaststelling.

Voor de vaststelling van de jaarlijkse subsidie heeft u nodig:

  • inloggegevens van uw eHerkenning.
  • inhoudelijk jaarverslag (digitaal).
  • bij een subsidie boven de €50.000,- een jaarrekening en balans van de organisatie en een controleverklaring door een registeraccountant (digitaal).
  • de brief van de gemeente met het besluit op de aanvraag. Hierin staan eventueel aanvullende gegevens die u moet aanleveren voor de vaststelling van de subsidie.