Jaarlijkse subsidie vaststellen

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt. Subsidies van meer dan € 5.000,- moet u verantwoorden. U moet hiervoor een verzoek tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief met het besluit op de aanvraag van de subsidie (beschikking) die u hebt ontvangen.

logo eHerkenningNu jaarlijkse subsidie vaststellen

Uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek tot vaststelling van jaarlijkse subsidie:

- Onderwijssubsidies: uiterlijk 1 maart in het jaar nadat de subsidie is ontvangen.
- Andere jaarlijkse subsidies: uiterlijk 1 mei in het jaar nadat de subsidie is ontvangen.

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl 

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw aanvraag tot vaststelling.

Voor de vaststelling van de jaarlijkse subsidie heeft u nodig:

  • inloggegevens van uw eHerkenning.
  • inhoudelijk jaarverslag (digitaal).
  • bij een subsidie boven de €50.000,- een jaarrekening en balans van de organisatie en een controleverklaring door een registeraccountant (digitaal).
  • de brief van de gemeente met het besluit op de aanvraag. Hierin staan eventueel aanvullende gegevens die u moet aanleveren voor de vaststelling van de subsidie.