Bodem

Moet u voor uw (ver)bouw leidingen of een rioolaansluiting aanleggen? Of wilt u een bodemtoets doen? Lees dan hier verder.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

 • Bodemtoets

  Een bodemtoets is een onderzoek naar verontreiniging in de grond.

 • Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

  Als u grond gaat afgraven of verplaatsen en/of opnieuw gebruiken, dan moet u meestal een melding doen.