Bodemtoets

Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar verontreiniging in de grond. Ook kan informatie over de bodem worden opgevraagd bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht en bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan het zijn dat er sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd.

De vergunning gaat pas in als de grond aan de eisen voldoet.

U meldt de verontreiniging van de bodem bij de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.