Eisen rioolaansluiting

Eisen om particuliere afvoerleidingen op de gemeentelijke riolering aan te sluiten

Algemene aansluiteisen

 • U kunt alleen woningen of andere gebouwen aansluiten op het riool. Aan- en bijgebouwen kunt u aan een afvoerleiding koppelen.
 • U heeft twee afvoeren nodig: voor de afvoer van het regenwater en voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater. Is er in de directe omgeving oppervlaktewater aanwezig? Dan wordt het regenwater niet via de gemeentelijke riolering maar in het oppervlaktewater geloosd.
 • Het huishoudelijk afvalwater wordt via één verzamelleiding afgevoerd tot aan het aansluitpunt op de gemeentelijke riolering.
 • De afvoeren moeten op de erfgrens 60 tot 80 centimeter diep liggen.
 • De afvoeren moeten tot aan het aansluitpunt aangelegd worden.
 • Zijn er (gedeeltelijke) wegafzettingen nodig? Vraag deze dan aan bij de gemeente via beheeropenbareruimte@derondevenen.nl. De wegafzettingen moeten voldoen aan de richtlijnen van de CROW.  

Eisen regenwaterafvoer

 • Materiaal: PVC en PP
 • Kleur: PVC groen en PP zwart
 • Minimale diameter: 125 mm.
 • Maximale diameter: 160 mm.
 • Klasse: SN8.
 • In de afvoerleiding moet een PVC-ontstoppingsstuk met klemdeksel of een PVC 315 ontstoppingsputje met stroompofiel worden aangebracht.  

Eisen afvoer huishoudelijk afvalwater

 • Materiaal: PVC of PP (Polypropyleen)
 • Kleur: PCV en PP bruin
 • Minimale diameter: 125 mm.
 • Maximale diameter: 160 mm.
 • Klasse: SN8.
 • In de afvoerleiding moet een PVC-ontstoppingsstuk met klemdeksel of een PVC 315 inspectieput met stroomprofiel worden aangebracht.  

Technische aansluiteisen

 • Verbindingen in de buitenriolering moeten waterdicht en stankvrij zijn. Hiervoor moeten hulpstukken voorzien zijn van ingevulcaniseerde rubberring-afdichtingen.
 • Wordt een oude huisrioleringssysteem aangesloten? De nog aanwezige stapelputten, zinkputten en/of septic tanks moeten dan verwijderd of afgekoppeld worden.  
 • Ligt de leiding te laag om het afvalwater, fecaliën of regenwater op het gemeentelijk riool te lozen? Of ligt lozingstoestel minder dan 15 cm boven het grondoppervlak? Dan moet er een voorziening in de aansluitleiding worden aangebracht om te voorkomen dat het water terugvloeit.  

De aansluiting kan niet worden uitgevoerd als

 • Het openbare riool onvoldoende capaciteit heeft om de hoeveelheid afvalwater of regenwater te kunnen afvoeren.
 • Het om de afvoer van niet-verontreinigd drainagewater, dat zonder bezwaar op oppervlaktewater geloosd kan worden.
 • Het gaat om de afvoer van niet-verontreinigd bronneringswater dat zonder bezwaar op het oppervlaktewater geloosd kan worden of dat met een retourbemaling kan worden afgevoerd. Bronneringswater is opgepompt grondwater dat op de riolering of op het oppervlaktewater wordt geloosd.