Tijdens de (ver)bouw

Heeft u een container of wegafsluiting voor uw werkzaamheden nodig? Of wilt u weten hoe de gemeente toezicht houdt op uw verbouw?

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  U kunt in de meeste gevallen starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. De medewerker Toezicht en Handhaving controleert of u bouwt zoals staat beschreven in uw vergunning.

 • Container plaatsen op de openbare weg

  Wilt u een voorwerp op, aan of boven de openbare weg plaatsen, dan heeft u toestemming nodig.

 • Wegafsluiting aanvraag

  Als het voor de uitvoering van werkzaamheden in De Ronde Venen nodig is om de weg helemaal of gedeeltelijk af te sluiten, moet u hiervoor toestemming vragen.

 • Archeologische vondst melden

  Heeft u bijvoorbeeld hele oude munten of vazen gevonden? Meld dit aan de archeologen van Landschap Erfgoed Utrecht.