Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

U kunt in de meeste gevallen starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet wel vooraf aan de gemeente melden wanneer de bouw of verbouw start. De medewerker Toezicht en Handhaving moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden. Hoe en wanneer u dit aan de gemeente moet melden, staat in de verleende omgevingsvergunning. 

De medewerker Toezicht en Handhaving controleert of u bouwt zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert hij ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. De medewerker Toezicht en Handhaving controleert ook vergunningsvrije bouw en verbouw. 

De medewerker Toezicht en Handhaving kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Geef door aan de gemeente dat u begint en eindigt met de bouw, verbouwing of het gebruik van een gebouw of terrein. 

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.