Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

U kunt in de meeste gevallen starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet wel vooraf aan de gemeente melden wanneer de bouw of verbouw gebeurt. De medewerker Toezicht en Handhaving moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden. Hoe en wanneer u dit aan de gemeente moet melden, staat in de verleende omgevingsvergunning. 

De medewerker Toezicht en Handhaving controleert of u bouwt zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert hij ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. De medewerker Toezicht en Handhaving controleert ook vergunningsvrije bouw en verbouw. 

De medewerker Toezicht en Handhaving kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Geef door aan de gemeente dat u begint een eindigt met de bouw, verbouwing of het gebruik van een gebouw of terrein. 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.